Spring til indhold

Bredbåndspulje 2022

Vigtig information til de adresser, der mangler bedre internet!

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har kortlagt de adresser i Danmark, hvortil der kan søges om midler fra Bredbåndspulje 2022. Mange områder i det åbne land i Ringkøbing-Skjern Kommune er tilskudsberettigede.

Styrelsen afholder informationsmøder om tilskudsmuligheder på torsdag den 16. juni kl. 16-18 (online) samt den 20. og 21. juni kl. 16-18 i hhv. Struer og Give. Se mere her ifht. tilmelding: https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/bredbaand/bredbaandspuljen

 

Derudover afholder Ringkøbing-Skjern Kommune et webinar om bredbåndspuljen den 22. juni kl. 16.30-17.15. Deltag via dette link: https://video.rksk.dk/Informationsm%C3%B8de.Bredb%C3%A5ndspuljen2022

Hold øje med kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer/den-kommunale-bredbaandspulje