Spring til indhold

Hover Sparekasses Fond

2022 – årets uddeling af afsluttet.

I 2022 uddelte fonden 130.500 kr. til 12 foreninger, personer og institutioner. 2023 forventes at blive påvirket af aktiemarkeds generelle tilstand i negativ retning.

Om Fonden

Fondens formål er at yde økonomisk støtte eller anden støtte til almen velgørende eller almennyttige formål til personer, persongrupper, foreninger eller institutioner med tilknytning til Hover Sparekasses tidligere virkeområde.

Fondsbestyrelsen behandler indkomne ansøgninger en gang årligt, men bestyrelsen kan også på eget initiativ bevilge tilskud.

Årets ansøgningsrunde annonceres i Landsbyliv, i borgergruppen på Facebook samt her på siden.

Ansøgning

Ansøgningen, som skal overholde ganske få kriterier, fremsendes til Fonden på nedenstående mail fra d. 1. – 31. maj 2023.
Der er ikke et særligt skema. Men I skal gerne samle ansøgning og bilag i én mail.

Kriterierne er som følger:

1. Hvem der ansøger, samt CPR/CVR, som nu er et ufravigeligt krav(person, persongruppe, forening, institution o. lign.), og adresse.

2. Mail og telefonnummer.

3. Begrundelsen for ansøgningen, herunder hvad det ansøgte beløbtænkes anvendt til. Beskriv projektet/formålet samt dets samlede pris.

4. Beløbsstørrelse, der ansøges om.

Ansøgningen inkl. bilag sendes til Formand Niels Østergaard –  oestergaard1958@gmail.com

Fondsbestyrelsen

Formand
Niels Østergaard
oestergaard1958@gmail.com
Næstformand
Elena H. K. Jensen
Kasserer
Kristian Haubjerg
Sekretær
Carl Ingemann Slyk
Medlem
Kasper Stampe
Medlem
Leif Mikkelsen

Fondens historie

Hover Sparekasses Fond blev oprettet i september 2007 i forbindelse med nedlæggelsen af Hover Sparekasse. Fondens kapital består af egenkapitalen fra Hover Sparekasse, som den var ved sparekassens ophør.

Uddelinger gennem tiden

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
121.000 122.000 126.834 164.000  125.800  150.200 160.800 150.750
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
 142.600 161.000  82.500 49.500 61.983 117.150 130.500 1.866.617