Spring til indhold

Hover Sparekasses Fond

Fondsuddelingen for 2023 er afsluttet. 

I 2023 uddelte fonden 118.500 kr. til 7 foreninger, personer og institutioner.

Om fonden

Fondens formål er at yde økonomisk støtte eller anden støtte til almen velgørende eller almennyttige formål til personer, persongrupper, foreninger eller institutioner med tilknytning til Hover Sparekasses tidligere virkeområde.

Fondsbestyrelsen behandler indkomne ansøgninger en gang årligt, men bestyrelsen kan også på eget initiativ bevilge tilskud.

Årets ansøgningsrunde annonceres i Landsbyliv, i borgergruppen på Facebook samt her på siden.

Ansøgning

Ansøgningen, som skal overholde ganske få kriterier, fremsendes til fonden på nedenstående mail. Fonden uddeler næste gang i 2024. Hold øje med hjemmesiden for ansøgningstidspunkt. Fristen er typisk 31. maj. Der er ikke et særligt skema. I skal samle ansøgning og bilag – gerne i ét dokument, men som minimum i én mail.

Kriterierne er som følger:

1. Hvem der ansøger, samt CPR/CVR (ufravigeligt krav)    (person, persongruppe, forening, institution o. lign.), og adresse.

2. Mail og telefonnummer

3. Beløbsstørrelse, der søges om

4. Begrundelsen for ansøgningen, herunder hvad det ansøgte beløb     tænkes anvendt til. Beskriv projektet/formålet samt dets samlede pris.

Ansøgningen inkl. bilag sendes samlet til Formand Niels Østergaard –  oestergaard1958@gmail.com

Fondsbestyrelsen

Formand
Niels Østergaard
oestergaard1958@gmail.com
Næstformand
Elena H. K. Jensen
Kasserer
Kristian Haubjerg
Sekretær
Carl Ingemann Slyk
Medlem
Kasper Stampe
Medlem
Leif Mikkelsen

Fondens historie

Hover Sparekasses Fond blev oprettet i september 2007 i forbindelse med nedlæggelsen af Hover Sparekasse. Fondens kapital består af egenkapitalen fra Hover Sparekasse, som den var ved sparekassens ophør.

Uddelinger gennem tiden

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
121.000 122.000 126.834 164.000  125.800  150.200 160.800 150.750
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 142.600 161.000  82.500 49.500 61.983 117.150 130.500 118.500

I alt: 1.985.117