Spring til indhold

Omdannelseslandsby Hover

Nye muligheder

Hover er en natur skøn perle – som nu tilbyde super fede byggegrunde.

Kunne du tænke dig at bo i Hover ?? Nu har vi fået åbnet op for flere muligheder.

Røde felter – er der nu åben på for nye muligheder…..

Hover er en lille landsby med mange af muligheder – masser af sjæl – frivillighed – sammenhold

 

Omdannelseslandsbyer er særligt tiltænkt de landsbyer, der har omkringliggende stedbundne kvaliteter, som eksem­pelvis udsigt over marker, adgang til skov, en ådal eller andre naturområder. En omdannelseslandsby skal omfatte en landsby i landzone

 

Læs mere her:

Kommuneplantillæg 16 for Hover omdannelseslandsby_DOCX0

 

Spørgsmål og flere oplysninger kan fås hos:

Pernille Priess Pedersen

mobil. 40 20 67 41

mail.: formand@hoversogneforening.dk