Spring til indhold

Muldbjerg Mølle

Muldbjerg Mølle er en tidligere vandmølle ved Hover i, hvor der endnu er bevaret en ca. 400 årig stilfuld møllebygning. Dens eksistens som vandmølleanlæg går sikkert tilbage til Valdemar den Stores tid.
Den var tidligere en kongelig privilegeret vandmølle, med en næringsområde på 5 kirkesogne, og i en periode af over 250 år, har den haft eneret på alt kornmaling i dette område, imod at betale kongelig skat deraf.
Flere erhvervsvirksomheder og andelsselskaber har haft deres udgangspunkt fra Muldbjerg Mølle.

Således blev der i det attende århundrede oprettet en smedje ved møllen, der senere fungerede som en selvstændig virksomhed i mange år. Også et bageri blev der oprettet, men dette blev kun af kortere varighed. I møllen var der tidligere en omfattende handel med kolonialvarer, denne handel blev af mølleren afgivet, så man i 1908 kunne bygge en brugsforening tæt derved. Også handel med korn og foderstoffer blev ret omfattende i møllen. I 1915 blev andelsselskabet Muldbjerg Foderstofforretning oprettet, foreningen købte Muldbjerg Mølle, og overtog handelen. Møllen blev nu adskilt møllegården, og tilbygningen blev opført det år.

I 1918 blev det gamle møllehjul erstattet af en moderne vandturbine. Samme år begyndte man at producere strøm, dog mest lokal i og omkring Muldbjerg. 1951 blev der foretaget en å-regulering i Muldbjerg, åen blev flyttet fra møllen og vandkraften nedlagt. 1963 var pladsen i og omkring møllen bleven for trang, hvorfor man byggede en ny foderstofforretning i Hover, der senere kom med i en større sammenslutning RAG, der så i 1982 overdrog den gamle mølle til Hover Sogneforening, der nedsatte et udvalg til at tage sig af restaurering og drift af møllen.

I 1984 blev møllen hædret med Ringkøbing og omegns bevaringspris. Muldbjerg Mølle har siden været anvendt til mange forskellige kulturelle formål.

Kontakt Lisbeth Krogh, 97348069