Spring til indhold

Hover Sogneforening

Hover Sogneforening blev dannet i 1975. Geografisk dækker sogneforeningen Hover og Muldbjerg. Formålet er at være bindeled mellem Ringkøbing-Skjern kommune og borgerne i sognet, samt at skabe aktiviteter for borgerne i Hover sogn. Sogneforeningens aktiviteter strækker sig hen over året. Der har i årenes løb været mange forskellige bl.a. cykelture, gåture, affaldsindsamling, juletræstænding, banko, fællesspisning og hotdog fredag.
Sogneforeningen har desuden nedsat forskellige underudvalg, som arbejder selvstændigt, med andre aktiviteter. Her kan f.eks. nævnes Muldbjerg Mølle udvalget, et sangkor og lokalhistorisk arkiv. Sogneforeningen er også repræsenteret i foreningen Vestrum og Lyngsmoseforeningen.

Hover ligger langs Hover Å i en naturskøn perle. Der er 17 km til Vesterhavet, 7 km til fjorden, 1 km til Hoverdal plantage. Hover er meget centralt beliggende i forhold til større byer som Ringkøbing, Holstebro, Herning og Skjern (10-35 min. kørsel). Hover sogn har pt. 419 beboere.

Hover-Torsted har samarbejde omkring fælles børnehus og Friskole. Børnehuset indeholder både vuggestue og børnehave samt SFO. Børnehuset er beliggende i den gamle skole i Hover. Friskole har elever fra 0-8 klassetrin og ligger i den gamle skole i Torsted. Sognet har også, et næsten nyt Fritids- & Kulturcenter, som ligger ved idrætsanlægget i Hover. Vi er et sogn med mange ihærdige “ildsjæle” som har resulteret i mange skønne tiltag i og for sognet.

Få en unik kanotur på den den naturskønne Hover Å

Hover Sogneforening og Lyngsmoseforeningen har otte kanoer til udlejning. Det er tilladt at sejle på Hover Å i perioden fra den 15. juni til og med den 31. oktober.

Kanoerne står på en trailer så de er lette at transportere med sig rundt. Der er plads til tre personer i hver kano. Du kan sejle på Hover Å eller andre steder, hvis du har lyst til det.

På Hover Å er der mulighed for en aftentur – halv dags – hel dags tur og hvis du er til mere, er der også mulighed for to dage med overnatning på eventuel shelterplads.

Kanolejen koster 200 kroner per kano per dag inklusive padler og redningsveste samt vandtæt pose til kamera og diverse.

De står på 2 trailerer og er lette at fragte.

Kanoudlejningen foregår på frivillig basis med selvbetjening fra lejers side (derfor de favorable priser).

Er du interesseret så ring til Valter Kristensen på telefon 40 20 67 34. SMS-beskeder besvares ikke.

 

Udviklingsplan for Hover – Torsted og Muldbjerg finder du her.

Udviklingsplan 2015-2020 (002)